Gå till innehåll

Personalkooperativet LOFOTA

LOFOTA är ett LSS boende i Östersund som startade sin verksamhet 2003.
Idag är vi tre personer som driver LOFOTA,
utöver driften ingår vi också i den dagliga verksamheten.
Vi har sex tillsvidareanställda.
Hos oss bor idag sex personer i egna lägenheter.
Vårt arbete utgår från LSS ” Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade”  samt Östersunds kommuns kvalitetskrav och riktlinjer.